PSE GLOBAL a.s.

 • komunikácia s klientmi na najvyššej vládnej úrovni a na úrovni business špičky z neštátneho sektora

 • zastrešenie komplexných integrovaných riešení

 • riadenie celého projektového procesu po obchodnej, administratívnej, finančnej a právnej stránke

 • obchod s komoditami pochádzajúcimi z krajín Latinskej Ameriky

 • financovanie projektov

Obchodný holding so sídlami v Pezinku, Slovenská republika a Caracas, Venezuela.

PREDAJ SLUŽIEB súvisiacich s dodávkami zariadení a EPC projektami:

 • štúdia a diagnostika potrieb zákazníkov v krajinách Latinskej Ameriky

 • logistika zariadení v rámci krajín Latinskej Ameriky

 • podpora pri zabezpečení montáže zariadení na mieste zákazníka

 • pozáručný servis

Člen obchodného holdingu so sídlami v hlavnom meste Caracas a v meste Barquisimeto, štát Lara, vo Venezuele. Priamo komunikuje so zákazníkmi, pružne reaguje na ich meniace sa potreby.

DODÁVKY ZARIADENÍ pre energetiku, petrochémiu, priemysel a komodity.

 • inžiniering a dizajn zariadení (výrobkov)

 • zadanie výrobkov do výroby renomovaným výrobným závodom s  dlhoročnou tradíciou zo Slovenskej a Českej republiky

 • transport výrobkov k zákazníkovi

 • zabezpečenie testovacej prevádzky a profesionálnej montáže zariadení

 • uvedenie dodávaných zariadení do prevádzky

Člen obchodného holdingu, obchodno-inžinierska exportná spoločnosť so sídlom v Pezinku, Slovenská republika.

REALIZÁCIA EPC PROJEKTOV (Engineering/Procurement/Construction) pre energetiku, petrochémiu a priemysel​

 • realizácia rehabilitácie (generálnej opravy) alebo  modernizácie existujúceho stavu elektrární, rafinérií, cukrovarov a i.

 • realizácia výstavby nových celkov

Člen obchodného holdingu so sídlom v Pezinku a pobočkou v Tlmačoch, Slovenská republika.