Na základe požiadaviek latinskoamerického trhu na zavedenie centrálnej obchodnej značky importovaných českých a slovenských výrobkov sme sa rozhodli zaviesť popri značkách identifikujúcich jednotlivých výrobcov aj centrálnu nezávislú obchodnú značku.