Naša nová webová stránka sa práve pripravuje.

PSE GLOBAL a.s.

  •  sme obchodný holding tvoriaci unikátne obchodné spojenie medzi Slovenskou a Českou republikou a krajinami Latinskej Ameriky

  • poskytujeme integrálne riešenia v oblasti energetiky, petrochémie, priemyslu a komodít (zariadenia pre elektrárne, rafinérie, cukrovary a i.)

  • dodávame výrobky a technológie renomovaných slovenských a českých výrobcov zákazníkom do krajín Latinskej Ameriky

  • obchodujeme s komoditami pochádzajúcimi z krajín Latinskej Ameriky (ropa, ropné produkty, uhlie, drevo, plyn a i.)

  • zaoberáme sa realizáciou  EPC projektov (Engineering/ Procurement/Construction) v oblasti energetiky, petrochémie a priemyslu

  • špecializujeme sa na projekty v latinskoamerickom regióne: Venezuela, krajiny karibskej oblasti, stredná a južná Amerika ​

  • poskytujeme integrálne riešenia vo finančnej oblasti pre investorov, výrobcov i zákazníkov